Produktserie: Reused Remade

Vi är många som oroar oss för vår miljö, vårt klimat och vår planets tillstånd och en dag kände företaget Reused Remade helt enkelt att det var hög tid att göra något för att bidra till en mer hållbar värld. De vill kunna se våra barn i ögonen och säga till dem att vi faktiskt gör något bra för vår planet, så att de också får en möjlighet att bada i friska hav och njuta av naturens underverk.

När Reused Remade lyssnade på resultatet av FN:s klimatkonferens i Paris 2015 och förstod vilka skador och effekter plastpåsar har på vår miljö, särskilt på våra hav, började idén på en mer hållbar påse att växa fram. 2016 sökte företaget och hittade ett försummat, alternativt material av hög kvalitet - kasserade hotellakan - och företaget Reused Remade skapades.